dnes je 9.12.2022

Input:

Zhromažďovanie údajov o zamestnancovi v roku 2022

26.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.3 Zhromažďovanie údajov o zamestnancovi v roku 2022

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Z gramatickej formulácie článku 11 Základných zásad vyplýva, že oprávnenie zamestnávateľa za určitých podmienok zasahovať do ochrany osobných údajov svojich zamestnancov je vecne podstatne limitované a vzťahuje sa aj na oblasť predzmluvných vzťahov. Zamestnávateľ nie je oprávnený v rámci predzmluvných vzťahov zhromažďovať o budúcom zamestnancovi informácie, ktoré nesúvisia s kvalifikáciou zamestnanca, jeho profesionálnymi skúsenosťami ani s prácou, na ktorú ho hodlá angažovať do pracovného pomeru. Ide napríklad o informácie, ktoré nesúvisia s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca, ani s prácou, ktorú uchádzač o zamestnanie by mal vykonávať a ktoré si zamestnávateľ zabezpečuje zo sociálnych sietí ešte pred začatím výberového konania na príslušnú pracovnú