dnes je 29.11.2023

Input:

Zdaňovanie odpusteného dlhu v roku 2023

21.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.2.3 Zdaňovanie odpusteného dlhu v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ (živnostník) má zaplatiť dlh v súvislosti s podnikaním vo výške 6 500 eur. Ako podľa zákona o dani z príjmov postupuje daňovník v prípade, keď splatil dlh do výšky 5 000 eur a veriteľ mu v roku 2023 odpustil zvyšnú časť vo výške 1 500 eur?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Stanovisko:

Medzi príjmy z podnikania daňovníka – fyzickej osoby je potrebné zaradiť aj príjmy vo výške odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorý súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom (výška odpusteného dlhu alebo jeho časti sa  pritom zahrnie u dlžníka do základu dane v tom zdaňovacom období,  v  ktorom bol dlh odpustený). Takýto postup sa však neaplikuje u daňovníka, ktorému napr. Sociálna poisťovňa odpustila predpísanú výšku penále za včas neuhradené poistné na