dnes je 17.7.2024

Input:

Zdaniteľná osoba a režim DPH pri nadobudnutí tovarov z IČŠ s inštaláciou alebo montážou v SR

10.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.1 Zdaniteľná osoba a režim DPH pri nadobudnutí tovarov z IČŠ s inštaláciou alebo montážou v SR

Ing. Ján Mintál

Zdaniteľnou osobou na účely DPH je v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

Pri dodaní tovarov z iného členského štátu, ktoré zahraničný dodávateľ dodá s inštaláciou alebo montážou v Slovenskej republike, je miesto dodania tuzemsko (viď pravidlo ustanovené v § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH), a preto vzniká na území SR povinnosť zaplatiť daň z tovarov dodaných s inštaláciou alebo montážou. V podstate by sa mal zahraničný podnikateľ registrovať pre DPH na území Slovenskej republiky, pretože mu vznikla daňová povinnosť v SR. Ustanovenie § 69 ods.