dnes je 29.11.2023

Input:

Zaokrúhľovanie čiastkových zložiek miezd v roku 2023

27.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.2.1 Zaokrúhľovanie čiastkových zložiek miezd v roku 2023

Ing. Mikuláš Hamuľák


Otázka:

Novelou Zákonníka práce sa od 01.06.2023 zmenili minimálne sumy mzdových zvýhodnení za hodinu z pevne stanovených hodinových súm na % z minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

V súvislosti s touto novelou sme sa na seminároch stretli s názorom, že čiastkové sumy jednotlivých zložiek miezd (napr. vypočítaná základná mzda podľa počtu odpracovaných hodín, osobné ohodnotenie podľa počtu odpracovaných hodín, sumy mzdových zvýhodnení podľa počtu hodín, náhrady, atď.) sa majú vždy zaokrúhľovať na eurocenty nahor. Zákonník práce ale spôsob zaokrúhľovania vypočítaných jednotlivých zložiek miezd neustanovuje.

Zákonník práce v § 130 ods. 1 ZP v prvej vete konkrétne ustanovuje len zaokrúhlenie vyplácanej celkovej mzdy: „Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent