dnes je 29.11.2023

Input:

Základné zásady postupu daňového odpisovania hmotného majetku

18.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.3 Základné zásady postupu daňového odpisovania hmotného majetku

Ing. Ján Mintál

V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z píjmov”). Pri zatrieďovaní hmotného majetku okrem budov a stavieb sa vychádza z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z. z.

Zákonom o dani z príjmov stanovená doba odpisovania je:

  • -> v 0. odpisovej skupine 2 roky,
  • -> v 1. odpisovej skupine 4 roky,
  • -> v 2. odpisovej skupine 6 rokov,
  • -> v 3. odpisovej skupine 8 rokov,
  • -> v 4. odpisovej skupine 12 rokov,
  • -> v 5. odpisovej skupine 20 rokov,
  • -> v 6. odpisovej skupine 40 rokov.

V nadväznosti na schválený Akčný plán