dnes je 27.1.2022

Input:

Vzor žaloby na obnovu konania

17.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.8.2 Vzor žaloby na obnovu konania

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Okresný súd ...........................

.............................................

.............................................

V .................. dňa ................ K sp. zn. ..............................

V .................. dňa

K sp. zn.

ŽALOBA NA OBNOVU KONANIA

Žalobca:

Obchodné meno ..............................................

Sídlo ................................................................

IČO .................................................................

Zapísaný v .......................................................

Konajúci prostredníctvom štatutárneho orgánu x splnomocneného zástupcu .................

Číslo mobilu: ...............................................