dnes je 27.1.2022

Input:

Vzor žaloby na obnovu konania

20.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.8.2 Vzor žaloby na obnovu konania

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Okresný súd ........................

.............................................

.............................................

V .................. dňa ................ K sp. zn. ..............................

V .................. dňa

K sp. zn.

ŽALOBA NA OBNOVU KONANIA

Žalobca:

Obchodné meno ..............................................

Sídlo ................................................................

IČO .................................................................

Zapísaný v .......................................................

Konajúci prostredníctvom ...............................

 

(ďalej len „žalobca”)

Žalovaný:

Obchodné meno ..............................................

Sídlo