dnes je 22.9.2021

Input:

Vzor žaloby na povolenie obnovy konania

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.8.2 Vzor žaloby na povolenie obnovy konania

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Okresný súd ........................

.............................................

.............................................

V .................. dňa ................ K sp. zn. ..............................

V .................. dňa

K sp. zn.

ŽALOBA NA POVOLENIE OBNOVY KONANIA

Žalobca:

 

 

Obchodné meno ..............................................

Sídlo ................................................................

IČO .................................................................

Zapísaný v .......................................................

Konajúci prostredníctvom ...............................

 

 

(ďalej len „žalobca“)

Žalovaný: