dnes je 3.6.2020

Input:

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodiča

6.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku v Slovenskej republike je kvalifikačná karta vodiča (KKV).

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Základná kvalifikácia

Základná kvalifikácia je úroveň vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na bezpečné vedenie vozidla, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie (skupín C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 alebo D1+E) alebo oprávnenie uznávané ako rovnocenné, pričom základná kvalifikácia týmto vodičským oprávnením nie je podmienená.

Povinnosť získať základnú kvalifikáciu sa vzťahuje na vodičov osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie skupín D, D+E, D1 alebo D1+E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.9.2008 a na vodičov nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie skupín C, C+E, C1 alebo C1+E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2009. Pre všetkých ostatných vodičov, ktorí nezískali vodičské oprávnenie daných skupín po stanovených dátumoch sa povinnosť získať základnú kvalifikáciu nevzťahuje.

Pravidelný výcvik

Pravidelný výcvik vodičov je definovaný ako aktualizácia úrovne vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na výkon povolania vodiča s dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky a na racionalizáciu spotreby pohonných hmôt.

Pravidelný výcvik pre profesionálnych vodičov v Slovenskej republike musí byť vykonaný do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia o základnej kvalifikácii a do piatich rokov odo dňa 10.9.2008 (vodičské skupiny D, D+E, D1 alebo D1+E), resp. do 10.9.2009 (vodičské skupiny C, C+E, C1 alebo C1+E), ak títo vodiči nepodliehali základnej kvalifikácií. To znamená, že po 10.9.2013 musia mať všetci profesionálni vodiči osobnej dopravy a po 10.9.2014 všetci profesionálni vodiči nákladnej dopravy kvalifikačnú kartu vodiča. Ďalšie kurzy pravidelného výcviku musia byť absolvované do piatich rokov, pred skončením platnosti osvedčenia o pravidelnom výcviku.

Výnimky

Cieľom absolvovať výcvik podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“) je získanie odbornej spôsobilosti vodiča - profesionála, potrebnej pri výkone jeho povolania, okrem vodičov takých vozidiel, ktoré sú uvedené v § 2 ods. 4 zákona č. 280/2006 Z. z. Ide o vodičov

  1. vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou 45 km/hod.,

  2. vozidiel používaných ozbrojenými silami, útvarmi civilnej ochrany obyvateľstva, colnou správou, Policajným zborom Železničnou políciou, Slovenskou informačnou službou, v Hasičským a záchranným zborom, Horskou záchrannou službou, Zborom väzenskej a justičnej stráže,

  3. vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom,

  4. nových vozidiel a prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky,

  5. vozidiel používaných v prípadoch núdze alebo na záchranné práce a na