dnes je 30.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 183/2023 Z. z. - Zákon o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín

7.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.348 Výklad k zákonu č. 183/2023 Z. z. - Zákon o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín

JUDr. Renáta Považanová

V roku 1983 Československo pristúpilo k Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP), ktorá bola v zbierke zákonov zverejnená ako vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb. K tejto dohode automaticky pristúpila aj Slovenská republika, pričom sa v súčasnosti uplatňuje len nepriamo, keď sa od cestných vozidiel pri preprave skaziteľných potravín vyžaduje, aby plnili požiadavky dohody ATP (§ 12 ods. 16 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel