dnes je 30.9.2023

Input:

Výklad k zákonu 366/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

21.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.164 Výklad k zákonu 366/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

JUDr. Renáta Považanová

Cestná premávka, jej pravidlá, povinnosti účastníkov cestnej premávky a oprávnenia orgánov vykonávajúcich svoju pôsobnosť na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sú oblasťami, ktoré významne zasahujú do života spoločnosti. Problematika dopravných nehôd je upravená v § 64 – § 68 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

V zmysle doterajšieho znenia § 64 ods. 2 písm. b) zákona o cestnej premávke je dopravná nehoda udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie. Právna úprava poveruje objasňovaním priestupkov pri ktorých sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie na orgán