dnes je 26.9.2022

Input:

Výklad k zákonu 246/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

18.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.96 Výklad k zákonu 246/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. augusta 2022 nadobudne účinnosť zákon č. 246/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zámerom legislatívnej iniciatívy je potreba transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch. Podstatou zmien v zákone o cestnej premávke je zosúladenie minimálneho