dnes je 26.9.2022

Input:

Všeobecné zásady vyslania podľa ZP a súhlas s vyslaním

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.4.2 Všeobecné zásady vyslania podľa ZP a súhlas s vyslaním

Ing. Ľuboslava Minková

Pri vysielaní zamestnanca na pracovnú cestu je prvom rade potrebné vychádzať z § 57 ods. 1 ZP, ktorý:

  • dáva zamestnávateľovi možnosť vyslať zamestnanca na nevyhnutné potrebné obdobie na pracovnú cestu a ktoré súčasne

  • vyžaduje pri určitých typoch pracovných ciest súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu.

§ 57 ods. 1 ZP rozlišuje vo väzbe na súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu dva druhy pracovných ciest, a to:

  •  pracovnú cestu vykonanú v rámci obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca, na ktorú nepotrebuje zamestnávateľ súhlas zamestnanca (napr. bydlisko Homolova 4, Bratislava, pravidelné pracovisko Pekná cesta 5 Bratislava, pracovná cesta vykonaná v Bratislave) a

  •  pracovnú cestu vykonanú mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska, na ktorú