dnes je 17.7.2024

Input:

Variantné riešenia obstarania nehnuteľnosti v JÚ v roku 2024

21.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.2 Variantné riešenia obstarania nehnuteľnosti v JÚ v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Živnostník podnikajúci v maloobchode si v máji 2024 objednal na zákazku projekt výstavby skladu, ktorý bude realizovať. Dodávateľská firma vyhotovila až 3 varianty a živnostník pre skutočnú výstavbu použije len jeden, ktorý sa mu bude javiť ako najvhodnejší. Ako sa uvedené skutočnosti premietnu v jednoduchom účtovníctve živnostníka?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • Opatrenie č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane