dnes je 9.12.2022

Input:

Úvodník

26.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10 Úvodník

Bc. Tamila Chui

Vážení čitatelia,

najnovšie číslo časopisu Spravodaj pre obchodné spoločnosti opäť prináša odborné články, ktoré Vám pomôžu pri Vašom podnikaní.

Novelou Zákonníka práce účinnou odo dňa 1. novembra 2022 má dôjsť okrem iného aj k vyjasneniu právnych otázok, ktoré sa týkajú lehoty na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, ak sa pracovný pomer predlžuje z dôvodu plynutia ochrannej doby podľa § 64 ods. 2 ZP.

Z dôvodu právnej istoty strán dochádza k ustanoveniu, že vo všeobecnosti sa na plynutie ochrannej doby podľa § 64 ods. 2 pri plynutí lehoty na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru neprihliada (zákonodarca sa doteraz domnieval, že na túto skutočnosť sa prihliada) a dochádza k zakotveniu výnimky, kedy sa na plynutie ochrannej doby pri určení začiatku lehoty podľa § 77 Zákonníka práca prihliada – ak ide o dočasnú pracovnú neschopnosť zamestnanca. 

Viac informácii na