dnes je 17.7.2024

Input:

Úplatky verzus lobing v účtovníctve

12.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.3 Úplatky verzus lobing v účtovníctve

Ing. Ján Mintál

Úplatky sú, bohužiaľ, v súčasnosti bežnou súčasťou podnikateľského života. Predstavujú najčastejšie výdavky charakteristické väzbou na kontakty „správnych” osôb, ktoré si za to nechávajú platiť. V prípade, ak ide o úplatky, resp. iné výhody, možno hovoriť o korupčnom charaktere takého vzťahu a platieb s ním spojených. Napriek skutočnosti, že v Slovenskej republike naďalej absentuje právna úprava týkajúca sa tzv. „lobingu”, sa možno v praxi stretnúť aj s oficiálnymi platbami za lobing pri získavaní zákaziek alebo podielu na trhu. Pojem „lobovať” možno vykladať ako určitú formu podpory, intervencie, resp. pomoci pri presadzovaní sa v podnikateľskom prostredí.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov nemožno v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) ZDP za daňové výdavky uplatniť úplatky alebo iné oprávnené výhody poskytnuté inej osobe priamo alebo