dnes je 29.11.2023

Input:

Účtovanie spotreby PHL spoločnosťou v roku 2023

27.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.2.2 Účtovanie spotreby PHL spoločnosťou v roku 2023

Ing. Ivana Glazelová


Otázka:

Naša spoločnosť poskytuje služby zákazníkovi. V rámci toho používa zariadenie –pracovný stroj zákazníka. PHL do tohto zariadenia zabezpečuje a doplňuje naša spoločnosť. Akým spôsobom by mala naša spoločnosť vykazovať túto spotrebu PHL vzhľadom na príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov § 19.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 2 písm. i) Zákona o dani z príjmov – daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve1) daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v  akej sa používa.

§ 19