dnes je 29.11.2023

Input:

Účtovanie postúpenia pohľadávky u postupníka

18.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.1.3 Účtovanie postúpenia pohľadávky u postupníka

Ing. Ján Mintál

Postupy účtovania upravujú spôsob a dopad účtovania postúpenia pohľadávok v jednoduchom účtovníctve u postupníka v zmysle ustanovenia §14 ods. 12. Podľa uvedeného ustanovenia sa v účtovníctve postupníka v účtovnom období, v ktorom mu bola pohľadávka postúpená, účtuje takto:

  1. k zmluvne dohodnutému dňu:
    1. vznik záväzku voči postupcovi z postúpenej pohľadávky v knihe záväzkov v obstarávacej cene,
    2. vznik pohľadávky voči dlžníkovi v knihe pohľadávok v ocenení dohodnutom s postupcom (obstarávacej cene), pričom v knihe pohľadávok sa uvedie aj jej menovitá hodnota,
  2. pri úhrade postúpenej pohľadávky postupcovi
    1. sa v Peňažnom denníku zaúčtuje úhrada postúpenej pohľadávky postupcovi, a to medzi výdavkami, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov (pozri §4 ods. 6 písm. g) Postupov účtovania),
    2. zánik záväzku, ktorého vznik bol účtovaný