dnes je 1.6.2020

Input:

Iná výška náhrady

4.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3.5 Iná výška náhrady

Ing.Ľuboslava Minková

ZCN dáva zamestnávateľovi možnosť v prípade, že sa cestné motorové vozidlo použije na pracovnej ceste na žiadosť zamestnanca, písomne dohodnúť so zamestnancom poskytovanie náhrad za použitie cestného motorového vozidla na pracovnej ceste v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy (je potrebné upozorniť na to, že žiadny verejný dopravný prostriedok nie je vylúčený; môže to byť napr. vlak, autobus, lietadlo, loď; j v prípade vykonávania pracovných ciest v meste, sa zamestnávateľ môže dohodnúť na cene cestovného lístka za miestnu pravidelnú verejnú dopravu). Záleží len na písomnej dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom na výške ceny cestovného lístka ktorého prostriedku pravidelnej verejnej dopravy sa dohodnú. Táto náhrada je pre zamestnanca nárokovou náhradou, pričom sa mu neposkytuje sadzba základnej náhrady ani náhrada za spotrebované pohonné látky. Potrebné je upozorniť na to, že vždy ide pre zamestnanca o nárokovú náhradu, ktorá je mu poskytnutá len inou formou.

V prípade, že sa zamestnávateľ sa písomne dohodne zamestnancom na použití súkromného cestného motorového vozidla na pracovnú cestu s náhradou cestovných výdavkov vo výške ceny cestovného lístka napr. za autobus, výška náhrady sa nevypočítava, ale výška náhrady sa zistí u konkrétneho prepravcu (napr. u SAD z miesta nástupu na pracovnú cestu /miesto A/ do miesta výkonu práce na pracovnej ceste /miesto B/). Výdavkom zamestnávateľa je teda reálna cena cestovného