dnes je 17.7.2024

Input:

Subdodávka stavebných prác a režim samozdanenia v roku 2024

20.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.1 Subdodávka stavebných prác a režim samozdanenia v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Živnostník Anton v pozícii subdodávateľa fakturuje dodávku stavebných prác v tuzemsku, ktoré sú uvedené v sekcii F klasifikácie CPA živnostníkovi Petrovi, ktorý je rovnako v pozícii subdodávateľa a ten ich fakturuje živnostníkovi Jurajovi ako hlavnému dodávateľovi. Živnostník Juraj fakturuje tieto stavebné práce konečnému zákazníkovi – podnikateľovi XY. Všetky zúčastnené strany sú platiteľmi DPH. Je potrebné uplatniť prenos daňovej povinnosti len medzi hlavným dodávateľom a konečným zákazníkom alebo aj medzi subdodávateľmi a hlavným dodávateľom?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Stanovisko:

Prenos daňovej povinnosti z dodávateľa tovaru alebo služby na príjemcu plnenia, t. j. na osobu, ktorá tovar kúpila alebo službu prijala,