dnes je 26.9.2022

Input:

Stravné a viac zahraničných pracovných ciest v rámci kalendárneho dňa

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.10.2.7.2 Stravné a viac zahraničných pracovných ciest v rámci kalendárneho dňa

Ing. Ľuboslava Minková

Ak v rámci jedného kalendárneho dňa zamestnanec vykoná niekoľko zahraničných pracovných ciest, nárok na stravné sa posudzuje za každú zahraničnú pracovnú cestu samostatne. ZCN nepripúšťa pri zahraničnej pracovnej ceste spočítanie časov trvania viacerých zahraničných pracovných ciest v rámci jedného kalendárneho dňa.

Príklad:

Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa dve ZPC do Rakúska, pričom

  • prvá ZPC mimo územia SR trvala 3.30 h a 

  • druhá ZPC mimo územia SR trvala 5.30 h.

Časy trvania ZPC sa nemôžu spočítať a stravné sa posudzuje za každú ZPC samostatne.

Zamestnancovi za

  • prvú ZPC vznikol nárok na stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného, t. j. v sume 11,25 € (ZPC trvala mimo územia SR 3.30 h),

  • druhú ZPC vznikol nárok na