dnes je 9.12.2022

Input:

Príplatok za sťažený výkon práce v roku 2023

26.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.4 Príplatok za sťažený výkon práce v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Podmienky nároku a výšku príplatku za sťažený výkon práce upravuje ustanovenie § 124 ZP, v zmysle ktorého zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností uvedených v § 124 odseku 2, ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu, a pri ich výkone intenzita pôsobenia faktorov pracovného prostredia napriek vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným a preventívnym opatreniam podľa osobitných predpisov vyžaduje, aby zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky.

Nárok na príplatok za sťažený výkon práce má zamestnanec pracujúci:

  • na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy), a

  • na