dnes je 29.11.2023

Input:

Príklad osobitného spôsobu úhrady DPH v roku 2022

19.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.1 Príklad osobitného spôsobu úhrady DPH v roku 2022

Ing. Ján Mintál

V rámci § 69c zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. je ustanovený osobitný spôsob úhrady dane z dodania tovaru alebo služby uskutočneného platiteľom dane v tuzemsku, v cene ktorého bola dodávateľom uplatnená daň. Účelom je umožniť vyhnúť sa potenciálnemu uplatneniu ručenia za daň voči platiteľovi dane, ktorý je odberateľom a ktorý v čase vzniku daňovej povinnosti na základe niektorej zo skutočností uvedených v § 69 ods. 14 zákona o DPH vedieť mal alebo vedieť mohol, že jeho dodávateľ daň uvedenú na faktúre o dodaní alebo o prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby úplne alebo čiastočne nezaplatí. Podstata tohto osobitného spôsobu zaplatenia dane spočíva v tom, že daň uvedenú na faktúre nezaplatí odberateľ v cene zdaniteľného plnenia dodávateľovi (čo predstavuje štandardný