dnes je 28.1.2023

Input:

Predmet dane z príjmov pri poskytnutom dare

18.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.3 Predmet dane z príjmov pri poskytnutom dare

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ vykonávajúci stavebné práce v rámci podnikania dostal ako dar od svojho dodávateľa prístroj na strojové omietanie. Bude tento dar predmetom dane z príjmov?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Stanovisko:

Predmetom dane z príjmom nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný darovaním (napr. podľa § 628 až 630 OZ) v okamihu nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo práva a inej majetkovej hodnoty s výnimkou

  • -> darov poskytovaných v súvislosti s výkonom závislej činnosti, s výkonom podnikateľskej činnosti, inej samostatnej zárobkovej činnosti, v súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti, v súvislosti s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,
  • -> príjmu z