dnes je 26.9.2022

Input:

Preddavok na žiadosť zamestnanca

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.19.3 Preddavok na žiadosť zamestnanca

Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok do sumy predpokladaných náhrad podľa § 36 ods. 1 ZCN len v tom prípade, ak zamestnanec o jeho poskytnutie požiada, a to pri týchto skutočnostiach:

  • tuzemská pracovná cesta (§ 2 ods. 1 a 3 ZCN),

  • vznik pracovného pomeru (§ 6 ods. 2 ZCN),

  • dočasné pridelenie (§ 6 ods. 1 ZCN),

  • výkon práce v zahraničí (§ 18 ZCN) a

  • cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce do miesta pravidelného pracoviska a späť (§ 6a ZCN).

Preddavok sa poskytuje do sumy predpokladaných výdavkov. O poskytnutí preddavku je potrebné viesť presnú evidenciu, jeho suma by sa mala uviesť napr. pri vyslaní na tuzemskú pracovnú cestu na cestovnom príkaze.

Príklad:

Môže zamestnávateľ odmietnuť poskytnúť preddavok na tuzemskú pracovnú cestu? Ide o pracovnú cestu, pri ktorej zamestnancovi vznikne iba nárok