dnes je 22.6.2024

Input:

Povolenie na zváranie pri stavebných prácach v roku 2023

28.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.2.1 Povolenie na zváranie pri stavebných prácach v roku 2023

Mgr. Ivan Poruban


Otázka:

Je potrebné v rámci stavebných prác na otvorených priestranstvách, kde sa nachádzajú len betónové plochy a výkopy (základy budúcej stavby), vydávať povolenie na zváranie? Ak áno, je možné ho vydať na isté obdobie, napr. mesiac? Nie je totiž prakticky možné chodiť pred každým zváraním toto povolenie podpisovať a navyše vyžadovať podpis od štatutára. Môže byť táto právomoc delegovaná aj na stavbyvedúceho dodávateľa? Podotýkam, že ide o stavebné práce pre investora, ktorý nám stavenisko odovzdal a vyžaduje si povolenie na zváranie na stavenisku, kde sa zatiaľ vykonávajú výkopové a betonárske práce, a žiadna stavba ešte nestojí.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii (ďalej ako „VoPP”)

  • Vyhláška Ministerstva