dnes je 17.7.2024

Input:

Posúdenie rizík a opatrenia pre home office

25.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.1.1 Posúdenie rizík a opatrenia pre home office

Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA

„Home office” – ide o prácu vykonávanú príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma, prípadne na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou zmluvou a popisom pracovného miesta, to umožňuje.

Zamestnávateľ v zmysle legislatívnych predpisov je povinný zaistiť bezpečné pracovné podmienky, bezpečné pracovné prostredie a ochranu zdravia zamestnancov pri samotnom výkone práce. Zamestnávateľ je tiež povinný posúdiť a nastaviť zdravotne vyhovujúce prostredie v domácnosti zamestnanca na náklady spoločnosti, samozrejme, za rešpektovania práva zamestnanca na nedotknuteľnosť obydlia a na súkromie.

1. Posúdenie rizík a nebezpečenstiev

Na základe hodnotenia, analýzy rizík