dnes je 29.11.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške 318/2022 Z. z - vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 24/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.132 Podrobnosti k vyhláške 318/2022 Z. z - vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 24/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 29. septembra 2022 bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov.

Vyhláška bola vypracovaná v súlade so splnomocnením podľa § 40 ods. 4 písm. a), c), d), e), g), k),