dnes je 9.12.2022

Input:

Podrobnosti k vyhláške 310/2022 Z. z. - vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.127 Podrobnosti k vyhláške 310/2022 Z. z. - vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie

JUDr. Renáta Považanová

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 310/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie bola vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia §17a ods. 4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Právny predpis reaguje na