dnes je 17.7.2024

Input:

Podmienky uplatnenia paušálnych výdavkov v roku 2024

13.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.1 Podmienky uplatnenia paušálnych výdavkov v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ dosahuje v roku 2024 príjmy na základe živnostenského oprávnenia. Nie je registrovaný ako platiteľ DPH podľa § 4 ZDPH. Živnostník je však registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona  o DPH. Preukázateľné výdavky súvisiace s jeho činnosťou sú zanedbateľné. Bude si môcť živnostník s cieľom optimalizácie základu dane z príjmov za rok 2024 pri predpoklade spomínaných okolností uplatniť pri príjmoch zo živnosti tzv. paušálne výdavky?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Stanovisko:

Fyzickým osobám dosahujúcim zdaniteľné príjmy podľa § 6 ZDP je umožnené rozhodnúť sa pre jeden z možných spôsobov uplatnenia výdavkov, ktorý je pre ne výhodný, a to:

  • tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu