dnes je 29.11.2023

Input:

Platba kartou v JÚ v roku 2023

20.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.2.2 Platba kartou v JÚ v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Živnostník, platiteľ DPH, nakúpil PHL 30. septembra 2023. Zaplatil platobnou kartou. Z účtu mu bola platba odpísaná 2. októbra 2023.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • Opatrenie MF SR  č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z. n. p.

Stanovisko:

Problematika platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctve je riešená v rámci ustanovenia §12 ods. 4 a ods. 5 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti