dnes je 30.9.2023

Input:

Paušálne výdavky pri automobile podnikateľa v roku 2023

30.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.1 Paušálne výdavky pri automobile podnikateľa v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ používa na podnikanie automobil zaradený do obchodného majetku obstaraný za 18 500 eur. Tento využíva aj na súkromné účely. Môže si aj v prípade, že automobil používa na podnikanie iba v rozsahu 60 % uplatniť paušálne výdavky na tento majetok vo výške 80 % z celkových preukázaných výdavkov súvisiacich s automobilom, ako aj jeho odpisy vo výške 80 % zo vstupnej ceny motorového vozidla?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Stanovisko:

V zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov možno ako daňové výdavky uplatniť výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov, výdavkov súvisiacich