dnes je 9.12.2022

Input:

Okamžité skončenie pracovného pomeru vzhľadom na spáchanie trestného činu v roku 2022

26.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.5 Okamžité skončenie pracovného pomeru vzhľadom na spáchanie trestného činu v roku 2022

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Pracovnoprávna úprava na naplnenie skutkovej podstaty okamžitého skončenia pracovného pomeru vyžaduje, aby zamestnanec bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin bez ohľadu na dĺžku trestu odňatia slobody, ako aj bez ohľadu na to, či takáto činnosť zamestnanca súvisela s plnením pracovných úloh alebo bola v priamej súvislosti s týmto plnením. Na naplnenie skutkovej podstaty nie je rozhodujúce ani to, či zamestnanec bol odsúdený na trest odňatia slobody alebo na iný trest. Musí však ísť o úmyselný trestný čin zamestnanca. Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 8 TZ). Pritom Zákonník práce v súvislosti s dôvodom pre okamžité