dnes je 17.7.2024

Input:

Odpočítateľná daň pri kúpe HIM na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie

15.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.1 Odpočítateľná daň pri kúpe HIM na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie

Ing. Ján Mintál

Vychádzajúc z § 49 ods. 5 zákona č. 222/2003 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „ZDPH”) platí, že platiteľ dane, ktorý nadobudne hmotný majetok, ktorý je podľa § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. odpisovaným majetkom a pri nadobudnutí tohto majetku predpokladá jeho použitie na účely svojho podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie (napr. súkromná spotreba platiteľa dane alebo jeho zamestnancov), sa môže rozhodnúť okrem investičného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c) ZDPH, že neodpočíta časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie.

Ak sa platiteľ dane okrem investičného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH rozhodne, že