dnes je 28.2.2024

Input:

Odovzdanie a prevzatie pracoviska pri práci externých organizácií

7.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.12.1.3 Odovzdanie a prevzatie pracoviska pri práci externých organizácií

Ing. Lukáš Židík

Často sa stáva, že samotné organizácie nie sú schopné vykonať si niektoré činnosti samostatne, ale potrebujú si najať externú organizáciu, ktorá vie dané činnosti zabezpečiť, vykonať. V takom prípade nastáva situácia, keď zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na spoločnom pracovisku. V prípade, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľa (organizácia, ktorá si najala inú spoločnosť) a týchto osôb (najatá organizácia) písomne dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.

Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa