dnes je 1.6.2020

Input:

Novely zákona o živnostenskom podnikaní od 1.4.2019 a od 1.6.2019

22.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.1.1 Novely zákona o živnostenskom podnikaní od 1.4.2019 a od 1.6.2019

Mgr. Jana Tkáčová

Dve novely živnostenského zákona

V nasledujúcich mesiacoch nadobudnú účinnosť dve novely zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon”).

1. Novela živnostenského zákona účinná od 1. apríla 2019

Jedná sa o zákon č. 9/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý do slovenskej legislatívu prináša zmenu v ustanoveniach týkajúcich sa taxislužby.

Zmena živnostenského zákona sa týka negatívneho vymedzenia pojmom živnosť. Od 1. apríla 2019 platí, že živnosťou, okrem doteraz zákonom stanovených činností, nie je ani prevádzkovanie dispečingu podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom v tomto prípade je zákon o cestnej doprave, podľa ktorého sa pod dispečingom rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom. Na prevádzkovanie dispečingu, prostredníctvom ktorého sa sprostredkovávajú služby prepravy, je potrebné povolenie na prevádzkovanie dispečingu alebo koncesia podľa § 27 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

2. Novela živnostenského zákona účinná od 1. júna 2019

Druhý predpis, ktorý sa dotkne živnostenského zákona, je zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky prevádzkovania hazardných hier a podmienky propagovania hazardných hier, podmienky používania technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier, práva a povinnosti prevádzkovateľa hazardnej hry, dozorovaného subjektu a hráča, postavenie a pôsobnosť národnej lotériovej spoločnosti, vznik a pôsobnosť Úradu pre reguláciu hazardných hier a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti hazardných hier, pôsobnosť obcí v oblasti hazardných hier a štátny dozor nad prevádzkovaním hazardných hier, propagovaním