dnes je 29.11.2023

Input:

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 1. januára 2023

7.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.12.1.1 Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 1. januára 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Národná rada SR schválila zákon č. 114/2022 Z. z., ktorým dochádza k novele zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý vstúpi do účinnosti od 1. januára 2023. Účinnosťou zákona príde k zásadným zmenám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú zamerané na zosúladenie s potrebami aplikačnej praxe, zapracovanie systémových zmien a zníženie administratívnej záťaže bez negatívneho vplyvu na súčasnú úroveň BOZP.

S dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia, znižovanie administratívnej záťaže a zvyšovanie úrovne BOZP sa upravuje lehota povinnosti opakovaného oboznamovania zamestnancov, zosúlaďuje sa lehota pre spísanie záznamu o