dnes je 9.12.2022

Input:

Následky nevyplatenia mzdy alebo náhrady mzdy zo strany zamestnávateľa v roku 2022

26.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.2 Následky nevyplatenia mzdy alebo náhrady mzdy zo strany zamestnávateľa v roku 2022

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer v prípade, ak mu zamestnávateľ nevyplatil v uvedenej lehote aj časť mzdy (platu) alebo náhradu mzdy (platu). Dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca vzniká vždy pri každej oneskorenej výplate mzdy, t. j. vždy po uplynutí 15 dní od termínu splatnosti každej jednotlivej platby. Ide o situácie, keď zamestnávateľ dlhšie zamestnancovi neplatí mzdu za vykonanú prácu alebo náhradu mzdy. Na úroveň týchto plnení, aj keď nie sú mzdou, zákonodarca kladie aj iné plnenia. Ide najmä o cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť a náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri