dnes je 30.9.2023

Input:

Nadobudnutý obchodný podiel v českej spoločnosti z pohľadu účtovníctva v roku 2022

23.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.1 Nadobudnutý obchodný podiel v českej spoločnosti z pohľadu účtovníctva v roku 2022

Ing. Alena Zábojová


Slovenská akciová spoločnosť je spoluzakladateľom českej obchodnej spoločnosti. Z tejto novozaloženej českej spoločnosti naša slovenská akciová spoločnosť vlastní 90 % podiel.

Obchodný podiel bol upísaný a splatený v českých korunách. Prosíme, na ktorý účet 06* má slovenská akciová spoločnosť zaúčtovať tento nadobudnutý obchodný podiel?

Odpoveď:

Na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke sa účtujú cenné papiere a podiely priamo v dcérskej účtovnej jednotke. Účtujú sa tu:

a) Akcie, ak nadobudnutím akcií sa účtovná jednotka stáva materskou účtovnou jednotkou voči akciovej spoločnosti, ktorej akcie nadobudla a akciová spoločnosť sa stáva jej dcérskou účtovnou jednotkou.

b) Podiely, ak nadobudnutím podielu