dnes je 9.12.2022

Input:

Lehota na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru v zmysle novely Zákonníka práce v roku 2022

26.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.1 Lehota na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru v zmysle novely Zákonníka práce v roku 2022

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Novelou Zákonníka práce účinnou odo dňa 1. novembra 2022 má dôjsť okrem iného aj k vyjasneniu právnych otázok, ktoré sa týkajú lehoty na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, ak sa pracovný pomer predlžuje z dôvodu plynutia ochrannej doby podľa § 64 ods. 2 ZP.

Z dôvodu právnej istoty strán dochádza k ustanoveniu, že vo všeobecnosti sa na plynutie ochrannej doby podľa § 64 ods. 2 pri plynutí lehoty na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru neprihliada (zákonodarca sa doteraz domnieval, že na túto skutočnosť sa prihliada) a dochádza k zakotveniu výnimky, kedy sa na plynutie ochrannej doby pri určení začiatku lehoty podľa § 77