dnes je 28.5.2024

Input:

Kontrolná činnosť zamestnávateľa I - OOPP a ochranné zariadenia

23.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.1 Kontrolná činnosť zamestnávateľa I – OOPP a ochranné zariadenia

Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA

V zmysle § 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:

d) riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.

Zamestnávatelia zohrávajú dôležitú úlohu v zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v pracovnom prostredí. Táto zodpovednosť zahŕňa aj kontrolu nad riadnym používaním osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.