dnes je 26.9.2022

Input:

Iné podmienky poskytovania stravného alebo nižšie sumy stravného pre osobitnú skupinu zamestnancov

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.9.2.3.4.2 Iné podmienky poskytovania stravného alebo nižšie sumy stravného pre osobitnú skupinu zamestnancov

Ing. Ľuboslava Minková

ZCN dáva v § 5 ods. 5 ZCN zamestnávateľovi možnosť v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce,  dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) so zamestnancom, u ktorého častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, dohodnúť

- iné podmienky poskytovania stravného oproti zákonnej úprave (napr. iné časové pásma, určenie vzdialenostných okruhov od miesta pravidelného pracoviska k miestu výkonu práce na pracovnej ceste),

- nižšie sumy stravného oproti štátom garantovanej výške, najviac však o 5 %, suma stravného sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

Podľa § 38e ods. 1 ZCN pracovné zmluvy a dohody