dnes je 26.9.2022

Input:

Iné podmienky poskytovania stravného alebo nižšie sumy stravného pre osobitnú skupinu zamestnancov

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.10.2.7.6 Iné podmienky poskytovania stravného alebo nižšie sumy stravného pre osobitnú skupinu zamestnancov

Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnávateľ má možnosť podľa § 13 ods. 6 ZCN v pracovnej zmluve alebo dohodách o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) so zamestnancom, u ktorého častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, dohodnúť:

  • iné podmienky poskytovania stravného oproti zákonnej úprave (napr. podrobnejšie členiť časové pásma trvania zahraničnej pracovnej cesty a stanovenie stravného v novovymedzených časových pásmach, spočítať čas trvania viacerých zahraničných pracovných ciest v rámci kalendárneho dňa, určiť vzdialenostné okruhy výkonu práce na zahraničnej pracovnej ceste od pravidelného pracoviska, resp.