dnes je 9.12.2022

Input:

Fotovoltaické panely - účtovanie v roku 2022

28.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.2.2 Fotovoltaické panely – účtovanie v roku 2022

Ing. Monika Žiškayová

Otázka:

Firma si prenajíma budovu, kde má svoju výrobnú prevádzku. V rámci úspory energií budú na budove prenajímateľa namontované fotovoltaické panely. Má nájomca účtovať o fotovoltaike ako technické zhodnotenie budovy prenajímateľa alebo ako o samostatnom DHM?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Uplatnenie daňových odpisov je založené na:

  • princípe vlastníctva - na obstaranie majetku vynaložil peňažné prostriedky vlastník tohto majetku, preto má právo na uplatnenie odpisu ako uznaného daňového výdavku

  • princípe ekonomického vlastníctva – umožnenie uplatnenia daňových odpisov aj u daňovníkov, ktorí nie sú právnymi vlastníkmi majetku ale využívajú ho na zabezpečenie svojich zdaniteľných príjmov

Podľa §24 ods.2 zákona o dani z príjmov môže nájomca odpisovať technické zhodnotenie, ktoré vykonal a financoval za