dnes je 9.12.2022

Input:

DPH ako daňový náklad v roku 2022

19.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.2 DPH ako daňový náklad v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Na základe ustanovenia § 21 ods. 2 písm. i) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”) nie je daň z pridanej hodnoty možné uplatniť ako daňový náklad resp. výdavok, avšak len u platiteľov tejto dane. Výnimkou sú však prípady uvedené priamo v zákone o dani z príjmov a dodatočne vyrubená daň z pridanej hodnoty za minulé zdaňovacie obdobia účtovaná ako náklad. Podľa zákona o dani z príjmov možno ako daňový náklad resp. výdavok uplatniť daň z pridanej hodnoty vtedy,

  • -> ak je platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný túto daň odviesť pri zrušení registrácie podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH. Aj z tohto prípadu však existuje výnimka uvedená v § 17 ods. 3 písm. d) ZDP, konkrétne ide o daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa na hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorú je platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný