dnes je 26.9.2022

Input:

Dotácie pre SZČO v zákone o dani z príjmov v roku 2022

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.2 Dotácie pre SZČO v zákone o dani z príjmov v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Pojem „dotácia” možno v princípe zadefinovať ako peňažné prostriedky, ktoré majú charakter platby, ktorú jednotlivec alebo inštitúcia poskytuje inému jednotlivcovi alebo inštitúcii bez toho, že by očakával(a) nejakú protihodnotu. Môže ísť o účelovú dotáciu, ktorá je určená na presne vymedzené použitie alebo o neúčelovú dotáciu – t. j. jej využitie nie je presne definované a tak ju možno použiť na akékoľvek výdavky. V zásade môže byť dotácia poskytnutá v čiastočnej výške alebo v plnej výške. V aplikačnej praxi podnikateľov sa dotácie spravidla poskytujú, resp. sú viazané na splnenie určitých, presne vymedzených úloh alebo účelu za stanovených podmienok.

Dotácie, podpory a príspevky, ktoré plynú fyzickej osobe v súvislosti s výkonom činností, z ktorých jej plynú príjmy z podnikania, z inej samostatnej