dnes je 15.8.2022

Input:

Doklady předepsané pro řízení velkých vozidel

7.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2 Doklady předepsané pro řízení velkých vozidel

Mgr. Karel Kovář

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Podle ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu”), musí mít řidič u sebe při řízení motorového vozidla:

  1. Řidičský průkaz a musí být držitelem příslušného řidičského oprávnění, jak je uvedeno v ustanovení § 80a uvedeného zákona o silničním provozu. Motorové vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D+E, D nebo D+E, může řídit osoba, které je k řízení těchto vozidel profesně způsobilá. Výjimky z profesní způsobilosti jsou uvedeny v ustanovení § 3 odst. 5. zákona o silničním provozu. Profesní způsobilost se vyznačuje do řidičského průkazu kódem „95” ke skupině řidičského oprávnění, pro kterou je řidič profesně způsobilý. Jestliže vykonává práci řidiče osoba