dnes je 3.6.2020

Input:

Digitálny tachograf - REŽIM OUT

21.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vodiči cestnej dopravy sa čoraz viacej stretávajú s digitálnymi tachografmi, ktorými v rámci členských krajín EÚ od 1.5.2006 musia byť vybavené všetky novoregistrované nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a tiež autobusy s výnimkou tých, ktoré vykonávajú prepravu na linkách do 50 km, resp. mestskú hromadnú dopravu. Pri správnej obsluhe digitálneho tachografu musí byť vodič schopný nielen načítať a odhlásiť kartu vodiča, ale taktiež ovládať menu digitálneho tachografu. Bežnou funkciou, ktorú musí zvládať každý vodič medzinárodnej cestnej dopravy je spôsob zadávania krajiny na začiatku a na konci zmeny. V prípade, že vodič čerpá odpočinok vo vozidle, je povinný zadávať tieto krajiny práve prostredníctvom menu digitálneho tachografu, ktoré obsahuje aj ostatné funkcie. Jednou z nich je voľba režimu OUT (obr. 1), prostredníctvom ktorého môže vodič efektívnejšie využívať svoj čas, avšak nesprávnym používaním môže dostať v niektorých krajinách EÚ pokutu až niekoľko tisíc eur.

Definovanie režimu OUT

Režim OUT vychádza z pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006, podľa ktorého nariadenie sa vzťahuje na cestnú dopravu tovaru, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 3,5 tony, alebo osôb vozidlami skonštruovanými alebo trvalo prispôsobenými na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, ktoré sú určené na tieto účely. Na účely nariadenia (ES) č. 561/2006 je cestná doprava definovaná v článku 4 nariadenia (ES) č. 561/2006 ako akákoľvek cesta vykonávaná celkom alebo čiastočne po verejných cestách naloženým alebo nenaloženým vozidlom, ktoré sa používa na prepravu osôb alebo tovaru. To znamená, na výkon realizovaný na neverejných cestách sa nevzťahuje toto nariadenie. Neverejnými cestami je možné predovšetkým chápať komunikácie v uzavretých priestoroch veľkých logistických parkoch, kde vodič s vozidlom vykonáva nakládku alebo vykládku. Taktiež sa uvedený režim vzťahuje na jazdu po lesných neverejných cestách.

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Obr. 1 Navigačná mapa menu digitálneho tachografu Siemens

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Obr. 2 Jazda bez režimu OUT

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Obr. 3 Jazda s režimom OUT

Výhody režimu OUT

Podstatnou výhodou nastavenia režimu OUT je v tom, že jazda, ktorá je vykonávaná na neverejných komunikáciách a ktorá nepodlieha nariadeniu (ES) č. 561/2006 sa nezapočítava do času jazdy vozidla. V tachografe je jazda v režime OUT registrovaná ako jazda, ale je k nej taktiež archivovaný režim OUT. To znamená, že uvedená jazda pri vyhodnotení je považovaná za inú prácu.

Voľba režimu práce však nemá vplyv na denný čas odpočinku, ktorý musí byť v každom prípade ukončený najneskôr do konca 24 hodinového intervalu od začiatku zmeny. Význam režimu je možné popísať na nasledujúcom príklade. Na obr. 2 je uvedená preprava, pri ktorej vodič nevyužíva režim OUT. O 6.00 začal zmenu jazdou na nakládku, po ktorej vykonával prepravu s rešpektovaním prestávok v práci. O 17.30 vodič dorazil na miesto vykládky, pričom z denného času jazdy odjazdil už 9.30 hodín. Vodič sa začal posúvať v rade pred