dnes je 30.11.2023

Input:

Daňovo-účtovný aspekt členských príspevkov

18.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.2 Daňovo-účtovný aspekt členských príspevkov

Ing. Ján Mintál

Existuje viacero zoskupení, ktoré združujú členov buď na povinnom princípe (povinnosť byť členom takéhoto účelového zoskupenia je priamo ustanovená v prislúchajúcom právnom predpise), alebo na báze dobrovoľnosti.

Z pohľadu možného uplatnenia členských príspevkov do daňových výdavkov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”) rozlišuje medzi členskými príspevkami z povinného členstva a členskými príspevkami z nepovinného členstva.

Členský príspevok vyplývajúci z povinného členstva v právnickej osobe je vždy daňovým výdavkom a to v plnej výške. Uvedené vyplýva priamo z ustanovenia § 19 ods. 3 písm. r) zákona o dani z príjmov. Uvedené konštatovanie možno navyše podporiť aj ustanovením § 19 ods. 2 písm. a)zákona o dani z príjmov, v zmysle ktorého sú daňovým výdavkom všetky výdavky,