dnes je 17.7.2024

Input:

Časová metóda odpisovania majetku

11.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.2 Časová metóda odpisovania majetku

Ing. Ján Mintál

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 6 ZDP sa pri zákonom vymedzených druhoch majetku aplikuje tzv. „časová metóda odpisovania”, ktorá sa využíva pri majetku, ktorý má obmedzenú dobu použiteľnosti z hľadiska času. Táto „časová metóda odpisovania” sa aplikuje pri:

  • otvárkach nových lomov, pieskovní, hlinísk a technickej rekultivácie, ak nie sú súčasťou hmotného majetku, do ktorého vstupnej ceny sú zahrnuté,

  • dočasných stavbách, pri ktorých je určený čas trvania alebo účel, na ktoré sú zriadené a

  • banských dielach vymedzených Banským zákonom.

Princíp uvedeného postupu spočíva v tom, že pri „časovej metóde odpisovania” je doba odpisovania totožná s dobou použiteľnosti majetku. Ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny vyššie uvedeného druhu majetku a určenej doby trvania.

Ročný odpis sa určuje s presnosťou na celé kalendárne mesiace, počnúc mesiacom,